Co znamenají tři písmena "ATP"

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy uzavřená v Ženevě 1.září 1970 vstoupila v platnost 21.listopadu 1976.

Z francouzského: "ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE DENRÉES PÉRISSABLES ET AUX ENGINS SPÉCIAUX À UTILISER POUR CES TRANSPORTS".

Rozsah dohody ATP

Dohoda ATP je povinná v mezinárodní dopravě po železnici, silnici, pro přepravu mražených, chlazených a jiných věcí podléhající rychlé zkáze, určených pro lidskou spotřebu, za předpokladu, že vykládka potravin je na území smluvní strany ATP.

 

ATP zkušebna

Ministr dopravy ČR pověřil dne 28.3.2001 společnost Trane Technologies činností zkušebny ATP.