DOHODA ATP

ROZSAH DOHODY ATP

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) uzavřená v Ženevě 1, září 1970 vstoupila v platnost 21. Listopadu 1976.

Dohoda a její přílohy jsou jsou  od  doby jejího  vstupu  v platnost pravidelně měněny a doplňovány Pracovní skupinou (WP.11) Výboru pro vnitrozemskou dopravu Evropské hospodářské komise.

Územní platnost

ATP je dohodou mezi státy a není stanoven žádný společný donucovací orgán. Silniční kontroly jsou v praxi prováděny smluvními stranami a žádné spory nemohou být výsledkem právních postihů národními orgány provinilců porušujících národní předpisy. ATP sama nepředpisuje žádné sankce. V době publikace jsou  smluvními  státy: Albánie,  Andora,  Azerbajdžán,  Bělorusko,  Belgie,  Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká Republika, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Holandsko,  Chorvatsko,  Irsko, Itálie, Kazachstán,  Lotyšsko,  Litva,  Luxemburg,  Maďarsko,  Bývalá jugoslávská  republika  Makedonie,  Maroko,  Moldavsko,  Monako,  Německo,  Norsko,  Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská Federace, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království, Spojené Státy Americké, Tunisko, Ukrajina, Uzbekistán. ATP  se vztahuje na přepravy probíhající po  území nejméně dvou výše uvedených smluvních států. Kromě toho množství zemí převzalo ATP za základ svých národních předpisů.

Dodatečné praktické informace

Jakýkoliv dotaz týkající se uplatnění ATP  musí být  směřován relevantnímu příslušnému orgánu. Dodatečné informace mohou být též získány na webových stranách Evropské hospodářské komise, Dopravní divize, na následující stránce: http://www.unece.org/trans/main/welcwp11.html

Tyto průběžně doplňované informace obsahují:

  • Stav ATP
  • Depozitární sdělení (např. nové smluvní strany, změny, nebo opravy právních textů)
  • Publikační údaje (opravy, publikace nových změn)
  • Seznam a detaily pověřených autorit a Zkušebních stanic ATP.

Plný text dohody

je uvedený na stánkách Evropské hospodářské komise: http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html

Uvedený text obsahuje vlastní dohodu a její přílohy s nejnovějšími změnami.