Nejčastější dotazy ATP

Musím mít ATP osvědčení k provozování chladírenského vozidla v ČR?

ATP je povinně vyžadováno jen při překračování mezinárodních hranic. V rámci ČR je vyžadováno pouze jako součást certifikace ISO 9001.

Moje vozidlo nemá certifikát, jak mohu získat?

Pro vystavení osvědčení nově vyrobeného, nebo dovezeného přepravního prostředku, mladšího 6-ti let, není potřeba fyzická kontrola, je však nutné předložit následující doklady:

  • údaje k vlastní izolované nástavbě a zároveň k použitému chladícímu zařízení (je-li   instalováno)
  • protokol z měření testovaného vzorku skříně (tzv. typová zkoušky nástavby),
  • údaje z výrobního štítku nástavby (výrobní číslo, datum výroby),
  • údaje o instalované chladící jednotce (výrobce, typ, chladivo, výrobní číslo),

Na základě těchto dokladů Vám bude vystaven přepis certifikátu ATP.

Pro vystavení osvědčení dovezeného přepravního prostředku, staršího 6-ti let, je potřeba fyzická kontrola. Detaily a podmínky zkoušky najdete v záložce: Kontrolní zkouška

Jak dlouho trvá zkouška a kde může být provedena?

Zkouška trvá šest hodin a bude provedena v naší zkušebně. Detaily a podmínky zkoušky najdete v záložce: Kontrolní zkouška

Jak dlouho je platné osvědčení ATP?

Osvědčení je platné po dobu šesti let u nového zařízení, může být prodloužena na další tři roky po absolvování kontrolní zkoušky.

Mám návěs starší 15 let

Kategorie nástavby se snižuje o jednu izolační třídu. Například z kategorie FRC na FNA.

Musím mít ATP certifikát pro převážení ovoce?

Certifikát ATP není vyžadován pro převoz ovoce a zeleniny

Ztratil jsem certifikát ATP vystavený vaší zkušebnou

Kontaktujte nás, vystavíme Vám kopii

Kolik to stojí ?

Podrobný ceník všech zkoušek a úkonů najdete v záložce: Ceník