Změna vlastníka (přepis certifikátu) ATP

Osvědčení  ATP musí  být  vydáno  příslušným  orgánem  země  v  níž  je přepravní prostředek registrován.

U dovezeného přepravního prostředku se osvědčení ATP ze země původu stává prozatímním, s dobou platností maximálně 3 měsíce od okamžiku, kdy je přepravní prostředek zaregistrován v ČR.

Pro přepis ATP certifikátu z jiné země je potřeba doložit:

  • původní (originální) ATP certifikát ( pokud ho nemáte a jedná se o renomovaného výrobce nástaveb, kontaktujte nás spolu s technickými parametry nástavby),
  • údaje o novém majiteli

Při změně majitele přepravního prostředku v rámci ČR je potřeba doložit stejné doklady.

Pro provedení přepisu certifikátu ATP nás kontaktujte.