Typová zkouška nástavby - změření součinitele "K"

Každý přepravní prostředek sloužící k mezinárodní přepravě zkazitelných potravin potřebuje osvědčení (certifikát) ATP.

Aby izolovaná nástavba mohla toto osvědčení získat, musí výrobce podrobit prototyp tzv. typové zkoušce, při níž se změří součinitel prostupu tepla "K". 

Je-li součinitel "K" roven hodnotě nejvýš 0,70 W/m2K, jedná se o nástavbu s normální izolací, která může být použita pro přepravu chlazených potravin.

Je-li součinitel "K" roven hodnotě nejvýš 0,40 W/m2K, jedná se o nástavbu se zesílenou izolací, která může být použita pro přepravu mražených potravin.

Typová zkouška trvá cca 24 hodin a může být provedena v naší zkušebně ATP. Nezáleží, zda má nástavba namontovanou chladící jednotku, protože tu její výrobce podrobuje typové zkoušce samostatně.

Typová zkouška nástavby má platnost 6 let. Přesáhne-li však během tříletého období sériová výroba 100 kusů, musí příslušný orgán (zkušebna ATP) stanovit, jaká část z těchto vyrobených nástaveb se znovu podrobí zkouškám.

Pro provedení typové zkoušky nás kontaktujte.