Kontrolní zkouška - prodloužení platnosti osvědčení (certifikátu) ATP

Platnost osvědčení ATP lze prodloužit tzv. kontrolní zkouškou, po jejímž absolvování může být platnost prodloužena o 3 roky do 15 let věku nástavby.

Pro provedení kontrolní zkoušky ATP nás kontaktujte.

Co je potřeba pro zkoušku návěsu, nebo nástavby s nezávislou chladící jednotkou:

 • vozidlo musí být přistaveno do zkušebny ATP v dohodnutý den v 7:00 ráno,
 • s funkčním chladícím zařízením nastaveným na teplotu +15 °C až +20°C a s dostatkem palivem na 6 hod provozu,
 • čistý a prázdný  nákladový prostor
 • těsnění na dveřích nesmí být potrhané a zpuchřelé
 • všechny díry ve stěnách musí být odborně opraveny tak, aby nemohla do izolace proniknout vlhkost,
 • závěsy dveří nesmí být uvolněné, dveře se nesmí viklat,
 • řidič by měl mít u sebe původní osvědčení, nebo by měl být na návěsu certifikační štítek s údaji, malý technický průkaz vozidla.

Zkouška bude ukončena cca ve 14 hod. Řidič po úspěšném testu obdrží nové osvědčení, které prodlouží dobu platnosti až o 3 roky.

Bude-li zkouška neúspěšná, dostane řidič protokol o zkoušce s pravděpodobnou příčinou neúspěchu. Po opravě může do měsíce přijet na opravnou opakovanou zkoušku.

Po prodloužení platnosti ATP certifikátu musí majitel na skříň nalepit nový certifikační štítek a nové rozlišovací značky, které obdrží zdarma spolu s certifikátem.

Co je potřeba pro zkoušku nástavby s chladící jednotkou poháněnou od motoru vozidla (většinou vozidla typu VAN)

 • vozidlo musí být přistaveno do zkušebny ATP v dohodnutý den v 7:00 ráno,
 • s funkčním chladícím zařízením nastaveným na teplotu +15 °C až +20°C a s dostatkem palivem na 6 hod provozu,
 • čistý a prázdný  nákladový prostor,
 • těsnění na dveřích nesmí být potrhané a zpuchřelé
 • všechny díry ve stěnách musí být odborně opraveny tak, aby nemohla do izolace proniknout vlhkost,
 • závěsy dveří nesmí být uvolněné, dveře se nesmí viklat,
 • řidič by měl mít u sebe původní osvědčení, nebo by měl být na návěsu certifikační štítek s údaji, malý technický průkaz vozidla.

Zkouška bude ukončena cca ve 14 hod. Řidič po úspěšném testu obdrží nové osvědčení, které prodlouží dobu platnosti až o 3 roky.

Bude-li zkouška neúspěšná, dostane řidič protokol o zkoušce s pravděpodobnou příčinou neúspěchu. Po opravě může do měsíce přijet na opravnou opakovanou zkoušku.

Po prodloužení platnosti ATP certifikátu musí majitel na skříň nalepit nový certifikační štítek a nové rozlišovací značky, které obdrží zdarma spolu s certifikátem.

Certifikační štítek

Certifikační štítek musí být trvale připevněn na dobře viditelném místě. Musí být o rozměrech minimálně 160 x 100 mm.

Čitelným a nesmazatelným způsobem musí být uvedeno:

„ATP SCHVÁLENO PRO PŘEPRAVU ZKAZITELNÝCH POTRAVIN“
„SCHVALOVACÍ ČÍSLO“ - např. CZ 19999*19
„ČÍSLO PROSTŘEDKU“ – např. 95.C1234/001
„ZNAČKA ATP“ – např. FRC
„PLATNÉ DO“ – např. 04 - 2020

Rozlišovací značky

se sestávají z velkých písmen barvy tmavomodré na bílém podkladě; výška písmen nesmí být menší než 100 mm (Pro dodávkové automobily do 3,5 t 50 mm). Pod výše uvedenými značkami musí být uvedeno datum skončení platnosti osvědčení (měsíc – rok). Značky musí být umístněny v obou horních předních rozích na bocích skříně.

Např:
FRC
04 – 2020